Someohjeet

Joukkueen ja seuran asioiden virallinen tiedottaminen tapahtuu aina seuran kanavien kautta, jokainen joukkueen jäsen viestii myös omissa verkostoissaan ja kanavillaan.

Joukkueen kesken kannattaakin sopia yhteisistä pelisäännöistä sosiaalisen median osalta. Oikein käytettynä sosiaalinen media on loistava mahdollisuus viedä salibandyn ilosanomaa eteenpäin. Malttia ja harkintaa kuitenkin tarvitaan. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen avulla voidaan välttyä ylilyönneiltä ja virheiltä, joita sosiaalisen median käyttöön voi sisältyä. Sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävien onkin hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa edustetaan paitsi omaa itseään, myös joukkuetta ja seuraa. Verkkokeskusteluissa on toimittava yhtä asiallisesti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa sekä noudatettava seuran sääntöjä ja arvoja.

Julkisella paikalla saat kuvata ja kuvat julkaista asiallisessa yhteydessä. Yksityisyyden suojaa pitää aina kunnioittaa. Jos vain mahdollista, kannattaa kysyä kuvattavalta aina kuvaus- ja julkaisulupa. Älä kuvaa tai julkaise kuvaa, jossa joku on loukkaavassa tilanteessa tai ei halua itseään kuvattavan. Muistettava, että jos toista loukkaavaa kuvaa tai videota levittää sosiaalisessa mediassa, voi levittäjä syyllistyä esimerkiksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen tai kunnianloukkaukseen.

Huono käytös tai kiusaaminen eivät kuulu sosiaaliseen mediaan sen enempää kuin salibandykaukaloon tai elämään yleisestikään. Somekiusaaminen tarkoittaa kiusaamista ja häirintää sosiaalisessa mediassa. Se voi ilmetä esimerkiksi loukkaavina viesteinä tai kommentteina, uhkailuna, yksityisyyden loukkaamisena tai kuvien ja tietojen levittämisenä ilman lupaa. Some ei ole oikea paikka ruotia mahdollisia, ikäviäkin ylilyöntejä tai pelissä syntyneitä erimielisyyksiä eikä jo rangaistuja tai rangaistuksetta jääneitä tekoja. Fiksuus sosiaalisen median käytössä lähtee aikuisten esimerkistä. On tärkeää, että lapsi oppii jo varhaisessa vaiheessa, miten sosiaalisessa mediassa kannattaa toimia. Vastuu käytöstapojen opettamisessa on ennen kaikkea vanhemmilla. Seuran toimihenkilöiden on havaitessa puututtava välittömästi kaikkeen kiusaamiseen, seuran arvojen tai epäasiallisiin julkaisuihin. Mahdollisiin toimihenkilöiden tai seruatyöntekijöiden tekemisiin puuttuminen lähtökohtaisesti seuran hallituksen ja/tai toiminnanjohtajan velvollisuus.

Muista nämä:

1) Sosiaalisessa mediassa voi yhteisistä asioista kertoa vasta, kun asioista on ensin tiedottanut joukkue/seura.

2) Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Muiden joukkueen jäsenten kuvia tai tietoja ei saa julkaista ilman lupaa, sama koskee myös muiden joukkueiden jäseniä.

3) Joukkueen on hyvä muistaa, että lupa alaikäisten kuvien käyttöön tarvitaan huoltajilta.

4) Valokuvia tai videoita pukuhuoneesta, joukkueen harjoituksista tai muista yhteisistä tapahtumista saa käyttää sosiaalisessa mediassa vain, jos siihen on joukkueenjohdon ja kuvissa esiintyvien joukkuekavereiden lupa.

5) Pelin alla keskitytään pelaamiseen. Joukkue sopii yhdessä, kuinka paljon ennen peliä sosiaalinen media ja mobiililaitteet kytketään pois päältä.

6) Päivitykset tai niissä esiintyvät linkkaukset eivät saa vaikuttaa negatiivisesti seuraan, joukkueeseen tai sen jäseniin.

7) Päivityksissä ei kuulu arvostella muiden tai oman joukkueen jäseniä, turnauksen järjestäjiä, toimitsijoita ja tuomareita. Muistetaan kunnioittaa peliä ja sen osapuolia. Etenkin aikuisten muistettava, että osapuolina saattaa usein olla lapsi, joko suoraan tai välillisesti, josta syystä varmistettava tarkoin, että lapsen etu ja oikeus toteutuu (www.lapsenoikeudet.fi/)

8) Päivitykset, jotka voidaan tulkita provosoiviksi, rasistisiksi tai seksistisiksi eivät kuulu joukkueurheiluun eivätkä hyvään käytökseen - kiusaaminen on kiusaamista myös sosiaalisessa mediassa.

9) Kaikki asiat eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat mm. lääkintään/joukkueen jäsenten terveydentilaan liittyvät asiat, joukkueen strategiat, sisäiseen käyttöön tarkoitetut motivointivideot, mahdolliset oman tai muiden joukkueiden illanvietot.

10) Joukkueella ja seuralla on virallisia yhteistyökumppaneita, joiden satsausta toimintaan tulee kunnioittaa. Sosiaalisessa mediassa ei kannata ottaa kantaa kumppaneita vastaan tai räikeästi ajaa kilpailevien yritysten asiaa.

Joukkueen kesken kannattaa myös keskustella siitä, että päivityksistä jää aina jälki. Hetken huumassa tehtyä päivitystä ei saa pois, jos joku on sen ehtinyt jo jakamaan. Ja koskaan et tiedä, minkä lumipalloefektin kiukuspäissään tehty päivitys voi saada aikaan. Erityisesti nuorten pelaajien kannattaa miettiä kaksi kertaa, haluaako oman päivityksensä jäävän elämään ja muistuttavan itsestään tulevaisuudessa.

FBT Karhut United ry:n ohjeistus sosiaalisen median käyttöön mukailee Suomen jääkiekkoliiton ohjeistusta sosiaalisen median käyttöön.

Katso myös:

- ”Reilun somen säännöt - 12 ohjetta jokaiselle sosiaalisen median käyttäjälle” Reilun somen säännöt - Etiikka.fi

- "Karhuissa ei kiusata - ohjeistus kiusaamisen käsittelyyn seurassa" - linkki materiaalipankkii

Muokattu 08.02.2024

FBT Karhut United ry

Antinkatu 15 C

28100 PORI
toimisto(a)fbtkarhut.fi