Seuran someohjeet ja joukkueen viestintä

Viestintä seuran ja joukkueen toiminnasta tapahtuu pääasiassa sähköisesti jopox-palvelun kautta sekä seuran nettisivuilla (www.fbtkarhut.fi). Lisäksi joukkueilla voi olla käytössä eri sosiaalisen median kanavia, kuten esim. instagram, facebook sekä youtube. Näitä kanavia käytetään pääasiassa joukkueen toiminnasta kertomiseen esimerkiksi päivityksinä pelitapahtumista.”Tägäämällä” @fbtkarhutjuniorit voidaan joukkueen kuulumisia jakaa myös junioripuolen kanavissa. Jopox on internetissä toimiva tiedonvälityskanava ja seuran toiminnanohjausjärjestelmä, jossa ilmoittaudutaan niin harjoituksiin kuin kaikkiin muihinkin joukkueen tapahtumiin.

Jokainen joukkue huolehtii jojon, somevastaavan ja/tai valmentajan kanssa oman joukkueen nettisivuista. Ohjausta ja käyttäjätunnuksia voi kysellä (toimisto(a)fbtkarhut.fi). Logon käytöstä ja yleisesti seuran graafisten elementtien käytöstä on tehty erillinen ohjeistuksen, joka löytyy nettisivujen materiaalipankista.

Joukkueen ja seuran asioiden virallinen tiedottaminen tapahtuu aina seuran kanavien kautta, jokainen joukkueen jäsen viestii myös omissa verkostoissaan ja kanavillaan. Sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävien onkin hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa edustetaan paitsi omaa itseään, myös joukkuetta ja seuraa. Verkkokeskusteluissa on toimittava yhtä asiallisesti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa sekä noudatettava seuran sääntöjä ja arvoja.

Joukkueen kesken kannattaakin sopia yhteisistä pelisäännöistä sosiaalisen median osalta. Oikein käytettynä sosiaalinen media on loistava mahdollisuus viedä salibandyn ilosanomaa eteenpäin. Malttia ja harkintaa kuitenkin tarvitaan. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen avulla voidaan välttyä ylilyönneiltä ja virheiltä, joita sosiaalisen median käyttöön voi sisältyä.

Julkisella paikalla saat kuvata ja kuvat julkaista asiallisessa yhteydessä. Yksityisyyden suojaa pitää aina kunnioittaa. Jos vain mahdollista, kannattaa kysyä kuvattavalta aina kuvaus- ja julkaisulupa. Älä kuvaa tai julkaise kuvaa, jossa joku on loukkaavassa tilanteessa tai ei halua itseään kuvattavan. Muistettava, että jos toista loukkaavaa kuvaa tai videota levittää sosiaalisessa mediassa, voi levittäjä syyllistyä esimerkiksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen tai kunnianloukkaukseen.

Huono käytös tai kiusaaminen eivät kuulu sosiaaliseen mediaan sen enempää kuin salibandykaukaloon tai elämään yleisestikään. Somekiusaaminen tarkoittaa kiusaamista ja häirintää sosiaalisessa mediassa. Se voi ilmetä esimerkiksi loukkaavina viesteinä tai kommentteina, uhkailuna, yksityisyyden loukkaamisena tai kuvien ja tietojen levittämisenä ilman lupaa. Some ei ole oikea paikka ruotia mahdollisia, ikäviäkin ylilyöntejä tai pelissä syntyneitä erimielisyyksiä eikä jo rangaistuja tai rangaistuksetta jääneitä tekoja. Fiksuus sosiaalisen median käytössä lähtee aikuisten esimerkistä. On tärkeää, että lapsi oppii jo varhaisessa vaiheessa, miten sosiaalisessa mediassa kannattaa toimia. Vastuu käytöstapojen opettamisessa on ennen kaikkea vanhemmilla. Seuran toimihenkilöiden on havaitessa puututtava välittömästi kaikkeen kiusaamiseen, seuran arvojen tai epäasiallisiin julkaisuihin. Mahdollisiin toimihenkilöiden tai seruatyöntekijöiden tekemisiin puuttuminen lähtökohtaisesti seuran hallituksen ja/tai toiminnanjohtajan velvollisuus.

Muista nämä:

1) Sosiaalisessa mediassa voi yhteisistä asioista kertoa vasta, kun asioista on ensin tiedottanut joukkue/seura.

2) Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Muiden joukkueen jäsenten kuvia tai tietoja ei saa julkaista ilman lupaa, sama koskee myös muiden joukkueiden jäseniä.

3) Joukkueen on hyvä muistaa, että lupa alaikäisten kuvien käyttöön tarvitaan huoltajilta.

4) Valokuvia tai videoita pukuhuoneesta, joukkueen harjoituksista tai muista yhteisistä tapahtumista saa käyttää sosiaalisessa mediassa vain, jos siihen on joukkueenjohdon ja kuvissa esiintyvien joukkuekavereiden lupa.

5) Pelin alla keskitytään pelaamiseen. Joukkue sopii yhdessä, kuinka paljon ennen peliä sosiaalinen media ja mobiililaitteet kytketään pois päältä.

6) Päivitykset tai niissä esiintyvät linkkaukset eivät saa vaikuttaa negatiivisesti seuraan, joukkueeseen tai sen jäseniin.

7) Päivityksissä ei kuulu arvostella muiden tai oman joukkueen jäseniä, turnauksen järjestäjiä, toimitsijoita ja tuomareita. Muistetaan kunnioittaa peliä ja sen osapuolia. Etenkin aikuisten muistettava, että osapuolina saattaa usein olla lapsi, joko suoraan tai välillisesti, josta syystä varmistettava tarkoin, että lapsen etu ja oikeus toteutuu (www.lapsenoikeudet.fi/)

8) Päivitykset, jotka voidaan tulkita provosoiviksi, rasistisiksi tai seksistisiksi eivät kuulu joukkueurheiluun eivätkä hyvään käytökseen - kiusaaminen on kiusaamista myös sosiaalisessa mediassa.

9) Kaikki asiat eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat mm. lääkintään/joukkueen jäsenten terveydentilaan liittyvät asiat, joukkueen strategiat, sisäiseen käyttöön tarkoitetut motivointivideot, mahdolliset oman tai muiden joukkueiden illanvietot.

10) Joukkueella ja seuralla on virallisia yhteistyökumppaneita, joiden satsausta toimintaan tulee kunnioittaa. Sosiaalisessa mediassa ei kannata ottaa kantaa kumppaneita vastaan tai räikeästi ajaa kilpailevien yritysten asiaa.

Joukkueen kesken kannattaa myös keskustella siitä, että päivityksistä jää aina jälki. Hetken huumassa tehtyä päivitystä ei saa pois, jos joku on sen ehtinyt jo jakamaan. Ja koskaan et tiedä, minkä lumipalloefektin kiukuspäissään tehty päivitys voi saada aikaan. Erityisesti nuorten pelaajien kannattaa miettiä kaksi kertaa, haluaako oman päivityksensä jäävän elämään ja muistuttavan itsestään tulevaisuudessa.

Säännöt myös WhatsApp-käyttäytymiselle

Monessa joukkueessa on käytössä erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joissa pelisäännöt ovat tarpeen siinä missä julkisilla some-kanavilla. Kun säännöt on sovittu, on muiden helpompi puuttua mahdolliseen asiattomaan käytökseen ja kielenkäyttöön.

Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa, että kiusaaminen on kiusaamista myös somessa tai WhatsAppissa. Jokaisen huumorintaju ja kestokyky ovat erilaiset: sen minkä toinen kokee vitsiksi voi toisen mielestä olla loukkaavaa ja ahdistavaa.

Kannattaa myös muistaa, että vaikka WhatsAppissa viestitään ryhmissä, on keskustelu julkista: kuka tahansa ryhmän jäsenistä voi jakaa viestin, kuvan tai videon eteenpäin ja näin ryhmässä lähetyt viestit voivat päätyä myös kolmansien osapuolien saataville. Vastuu viestittelyn sisällöstä on aina jokaisella käyttäjällä itsellään.

Keskustelut ryöpsähtävät WhatsAppissa helposti käsistä ja välillä kännykät piippailevat eri WhatsApp-ryhmien ansiosta liiankin tiheästi ja ei-toivottuina aikoina. Onkin hyvä sopia siitä, minkälaiset viestit jaetaan koko ryhmän kesken WhatsAppissa ja mihin vuorokauden aikaan (lähtökohtaisesti yöllä ei viestitä). Esimerkiksi vain muutamaa henkilöä koskettavat asiat on parempi viestiä suoraan niiden kesken, joita asia koskettaa, ja näin säästää muut turhilta viesteiltä.

Oikein käytettynä WhatsApp toimii hyvänä viestintä- ja tsemppauskanavana niin pelureille kuin muillekin seuran tai joukkueen toiminnassa mukana oleville.

FBT Karhut ry:n ohjeistus sosiaalisen median käyttöön mukailee Suomen jääkiekkoliiton ohjeistusta sosiaalisen median käyttöön.


Katso myös:

- ”Reilun somen säännöt - 12 ohjetta jokaiselle sosiaalisen median käyttäjälle” Reilun somen säännöt - Etiikka.fi

- "Karhuissa ei kiusata - ohjeistus kiusaamisen käsittelyyn seurassa" - linkki materiaalipankkii

Julkaistu 18.9.2023

FBT Karhut United ry

Kellarikuja 1 (Liikuntakeskus Momentum)

28120 PORI
toimisto(a)fbtkarhut.fi