17
SYY
18.30
P22/P19 (-01-04), P22 Sm

Indians - Karhut   

Tapiolan Urheiluhalli Espoo